दिगो ऊर्जा चुनौती कोष (Sustainable Energy Challenge Fund - SECF) बाट वित्तीय सहायताको लागि दिगो ऊर्जा परियोजनाहरुको अवधारणा पत्र (Conept Note) आह्वान सम्बन्धी सूचना