परिभाषा

 

क्षमता, मुल्य र अनुदान रकम

 

अनुदान सम्बन्धी प्रवधानहरु

 

सुचिकृत संस्था

 

पहुँचका आधारमा (दुर्गम) जिल्लाको वर्गिकरण